lịch tết In bao thư theo yêu cầu

in lich tet In bao thư theo yêu cầu

Thông số kỹ thuật in bao thư theo yêu cầu:

Chất liệu giấy: Couche, duplex, ivory, giấy mỹ thuật...

Kích thước: bao thư khổ A4, bao thư khổ A5, bao thư khổ A6

Hình dạng: Thiết kế bao thư cơ bản theo hướng truyền thống sẽ có 3 loại cơ bản gồm hình thoi, hình con diều và hình vắt chéo. Bạn có thể tạo ra cấu trúc bao thư thư bằng cách gấp 2 tấm xung quanh một khu vực trung tâm hình chữ nhật.

Ý nghĩa của bao thư: Bao thư thư được dùng làm phương tiện để bảo vệ các tài liệu bên trong, thường thì sẽ được dán kín để tài liệu không rơi ra ngoài. Trên mặt bao thư thường được thiết kế nội dung gồm người nhận, người gửi và người đóng dấu.

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: