An Khang - Chuyên cung cấp lịch tết

       LỊCH LÒ XO GIỮA 2025

       Lịch lò xo giữa năm 2025 có 2 loại: Lịch Lò xo giữa bộ số Lịch lò xo giữa gắn Bloc, có các quy cách Lịch lò xo giữa bế nổi Lịch lò xo giữa Dán nổi, cả hai đều thể hiện chung các chủ đề, hình ảnh bìa giống nhau như:

 • Lịch lò xo giữa Phước Lộc Thọ, Phật Di Lặc, Chữ Lộc, Phúc,...

 • Hai loại Lịch lò xo giữa có kích thước bằng nhau 37x70cm nhưng khác nhau về các quy cách Bế nổi hay Dán nổiGắn Bộ số hay Gắn Bloc nên giá cả sẽ khác nhau:

 • Lịch Lò xo giữa bộ số: Phần bìa trên cố định, phần dưới gồm 1 tờ bìa, 12 tờ lịch ứng với 12 tháng và 1 bìa cứng dưới cùng, 2 phần được gắn với nhau bằng lò xo.

 • Lịch lò xo giữa gắn Bloc: Gồm bìa trên cố định và Bìa Dưới được gắn với 1 cuốn lịch Bloc. Cuốn lịch bloc thường gắn vào bìa dưới là: Lịch Bloc Trung, lịch Bloc lở, Lịch Bloc Đại hoặc Lịch Bloc Đại Đặc Biệt.

 1. Lịch lò xo giữa Bế Nổi - Bộ số - 13 tờ  số lượng 100 - 2.000 cuốn giá 36k - 45k

- Kích thước 37x70cm - Chất liệu: Ván MFD 

- Phần in thông tin quảng cáo: 12cm

- Túi đựng lịch lò xo giữa: Túi nilong quai đỏ +2.000đ; túi giấy Draf +2.500đ.

 1. Lịch lò xo giữa Dán nổi 3D - Bộ số - 13 tờ số lượng 100 - 2.000 giá 50.000đ - 65.000đ

- Kích thước 37x70cm   Chất liệu: Ván MFD 

- Phần in thông tin quảng cáo: 12cm

- Chọn túi đựng lịch lò xo giữa: Túi nilong quai đỏ +2.000đ; túi giấy Draf +2.500đ.

 1.  Lịch lò xo giữa Bế Nổi/ Dán Nổi  -  Gắn Bloc Trung giá liên hệ

 2.  Lịch lò xo giữa Bế Nổi/ Dán Nổi   - Gắn Bloc Lở giá liên hệ

 3.  Lịch Lò xo giữa Bế Nổi/ Dán Nổi   -  Gắn Bloc đại lở giá liên hệ

 4. Lịch Lò xo giữa Bế Nổi/ Dán Nổi   -  Gắn Bloc Đại giá liên hệ

 5. Lịch Lò xo giữa Bế Nổi/ Dán Nổi -  Gắn Bloc Đại đặc Biệt giá liên hệ